Ιωάννης Μπισιάδης

Επιμελητής Α'

  • Τηλέφωνο Γραφείου Ιατρού: 210 94 93 236
  • Τηλέφωνο Γραμματείας: 210 94 93 255 & 205
  • bisiadis@ocsc.gr

Τίτλοι

  • Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών (1993)

Σπουδές – Προϋπηρεσία

  • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1983)
  • Τίτλος Ειδικότητας Χειρουργικής Παίδων (1993)
  • Τίτλος εξειδίκευσης στην Εντατικολογία (2004)
  • Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (1999 έως και σήμερα)

Τομείς ενδιαφέροντος

  • Μετεγχειρητικό monitoring ασθενών