Ιωάννης Μαλακός

Επιμελητής Α'

  • Τηλέφωνο Γραφείου Ιατρού: 210 94 93 211
  • Τηλέφωνο Γραμματείας: 210 94 93 000

Τίτλοι

Σπουδές – Προϋπηρεσία

Μέλος σε Ιατρικούς Συλλόγους και Εταιρείες

Τομείς Ενδιαφέροντος