Δημήτριος Ζαρκαλής

Επιμελητής Α’

 • Τηλέφωνο Γραφείου Ιατρού: 210 94 93 366
 • Τηλέφωνο Γραμματείας: 210 94 93 000
 • zarkalis@ocsc.gr

Τίτλοι

 • FETCS European Βoard of Thoracic and Cardiovascular Surgeons (2000)

Σπουδές – Προϋπηρεσία

 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Αθηνών (1982)
 • Ειδικευόμενος Γενικής Χειρουργικής Γ.Ν.Ν.Ι. Αγία Όλγα (1984 – 1987)
 • Ειδικευόμενος Χειρουργικής Θώρακα Ε.Α.Ν.Π. Μεταξά (1987 – 1988)
 • Ειδικευόμενος Χειρουργικής Θώρακα Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο (1988 – 1991)
 • Ειδικευμένος Καρδιοχειρουργός, Απολλώνιο Θεραπευτήριο, (1992 – 1994)
 • Επιμελητής Β’, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, (1994 έως 2000)
 • Επιμελητής Α’, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, (2000 έως σήμερα)
 • Μέλος της Ομάδας Μεταμοσχεύσεων και Μηχανικής Υποστήριξης (Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο 1997)

Μέλος σε Ιατρικούς Συλλόγους και Εταιρείες

 • Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας (1982 – έως σήμερα)
 • European Βoard of Thoracic and Cardiovascular Surgeons (2000 – έως σήμερα)
 • Εσωτερικός Επιθεωρητής Ποιότητας Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (TUV)

Τομείς Ενδιαφέροντος

 • Επαναιμάτωση μυοκαρδίου
 • Αντικαταστάσεις βαλβίδων
 • Πλαστική διόρθωση βαλβίδων
 • Χειρουργική Θωρακικής Αορτής