Δημήτριος Ντεγιάννης

Συντονιστής Διευθυντής

 • Τηλέφωνο Γραμματείας: 210 94 93 022
 • Τηλέφωνο Γραμματείας: 210 94 93 023
 • degianis@ocsc.gr

Τίτλοι

 • Πτυχίο Ιατρικής (1980)
 • Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Γλασκώβης, Ph.D (1986)
 • Ιατρική Ειδικότητα Εργαστηριακής Ανοσολογίας (General Medical Council, UK, Immunology Register #2872698)

Σπουδές- Προυπηρεσία

 • Προπτυχιακές Σπουδές-Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (1974-1980)
 • Διδακτορικές Σπουδές – Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Γλασκώβης (1982-1986)
 • Ειδικότητα-Western Infirmary, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Γλασκώβης (1982-1986)
 • Πανεπιστημιακή Προϋπηρεσία-Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (1988-1989) και Επίκουρος Καθηγητής (1989-1993),Τμήμα Μοριακής Ανοσοπαθολογίας, Division Κλινικής Ανοσολογίας, Πανεπιστήμιο Ιατρικής και Οδοντιατρικής του New Jersey, Ιατρική Σχολή Robert Wood Johnson.
 • Ειδικός Σύμβουλος Έρευνας, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Μάιος 1993-Οκτώβριος 1993)
 • Επιμελητής Α’ & Υποδιευθυντής, Μονάδα Μοριακής Ανοσοπαθολογίας & Ιστοσυμβατότητας, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (1994-2005).
 • Διευθυντής, Μονάδα Μοριακής Ανοσοπαθολογίας & Ιστοσυμβατότητας, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (2005-σήμερα).
 • Συντονιστής Εργαστηριακού Τομέα, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (2015-σήμερα).

Τομείς Ενδιαφέροντος

 • Κυτταρική Ανοσολογία
 • Ανοσολογία Μεταμοσχεύσεων-Ιστοσυμβατότητα
 • Μοριακή Διαγνωστική