Αρχικό banner_ιστοσελίδα ΩΚΚ

Πρακτική Άσκηση στην Περιεγχειρητική Διοισοφάγειο / Διαθωρακινή Ηχοκαρδιογραφία (ΤΕΕ/ΤΤΕ)

Αφίσα_τελική

Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα της εκδήλωσης από εδώ: Πρόγραμμα_τελικό

Μπορείτε να εγγραφείτε στην εκδήλωση στέλνοντας με e-mail το έντυπο εγγραφής από εδώ: Έντυπο εγγραφής 2

 

error: Content is protected !!