Αναισθησιολογική Ημερίδα ΩΚΚ _Αφίσα

Ημερίδα Αναισθησιολογικού Τομέα

ONASEIO_LOGO_SMALL

5η ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Η ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΗΞΗΣ-ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ

6 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09:00                        Εγγραφές – Εναρξη – Προσφωνήσεις

 

09:15 – 10:30        1η Στρογγυλή Τράπεζα

Προεδρείο – Σχολιαστές: Απόστολος Θανόπουλος, Φαίδρα Ματσούκα

Περιεγχειρητική διαχείριση των νεώτερων από του στόματος αντιπηκτικών – νέα αντίδοτα  

Θεοδώρα Κωστελίδου

Αντιμετώπιση καρδιοχειρουργικού ασθενή με αναιμία

Μαρίνα Μπαλανίκα

Διαγνωστική προσέγγιση ασθενούς που αιμορραγεί. Η θέση της θρομβοελαστομετρίας

Αννα Σμυρλή

 Σχολιασμός – Συζήτηση

 

10:30 – 11:00         Διάλειμμα – Καφές

 

11:00 – 12:20        2η Στρογγυλή Τράπεζα

Προεδρείο – Σχολιαστές: Γεώργιος Σταυρίδης, Χριστίνα Αντζακα

Coagulation management of patients undergoing mechanical circulatory support

Timothy Hayes

Η ελάχιστα επεμβατική εξωσωματική κυκλοφορία ως θεραπεία στην καρδιοχειρουργική

Κυριάκος Αναστασιάδης

Καρδιοχειρουργική με ελάχιστα επεμβατική εξωσωματική κυκλοφορία-επίδραση στον πηκτικό μηχανισμό και στις ανάγκες για μετάγγιση

Ελένη Αργυριάδου

Σχολιασμός  – Συζήτηση

 

12:20 – 13:30        3η Στρογγυλή Τράπεζα

Προεδρείο – Σχολιαστές: Κατερίνα Μαραθιά, Φραγκίσκος Θεοφιλόπουλος

Είναι το ινωδογόνο χρήσιμο σε μείζονες καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις;

Στάμω Ματιάτου

Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του συμπλέγματος της προθρομβίνης στους υψηλού κινδύνου για αιμορραγία ασθενείς

Κωνσταντίνα Σωτηρίου

Η επιστροφή της Απροτινίνης στην Ευρώπη

Γεώργιος Στάχτος

Σχολιασμός  – Συζήτηση

 

13:30 – 14:30  Ελαφρύ γεύμα

 

14:30 – 15:00 Διάλεξη

Προεδρείο – Σχολιαστές: Θεοφανή Αντωνίου, Κωνσταντίνος Περρέας

Intraoperative management of patients with HIT undergoing cardiac surgery

Timothy Hayes

 

15:00 – 16:15        4η Στρογγυλή Τράπεζα

Προεδρείο – Σχολιαστές: Παναγιώτα Ρέλλια, Κωνσταντίνος Πατρής

Ελεύθερη ή περιοριστική η τακτική των μεταγγίσεων στους καρδιοχειρουργικούς ασθενείς

Αναστάσιος Πέτρου

Μετάγγιση στους παιδιατρικούς ασθενείς. Θέσπιση κατευθυντήριων οδηγιών;

Θεοφίλη Κούση

Ο ρόλος της εξωσωματικής κυκλοφορίας στη περιεγχειρητική διαχείριση του αίματος

Στέφανος Χοπτήρης

Σχολιασμός  – Συζήτηση

 

16:15 – 17:00        5η Στρογγυλή Τράπεζα

Προεδρείο – Σχολιαστές: Μάζεν Χούρη, Μαίρη Βασίλη

Η χειρουργική προσέγγιση ασθενούς που αιμορραγεί

Νεκτάριος Κογεράκης

Τα μηνύματα από τις καινούργιες κατευθυντήριες οδηγίες των EACTS/EACTA

Θεοδώρα Αστέρη

Σχολιασμός  – Συζήτηση – Κλείσιμο Ημερίδας

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βασίλη Μαρία

Αντωνίου Θεοφανή

Αντζακα Χριστίνα

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αντωνίου Θεοφανή

Αντζακα Χριστίνα

Βασίλη Μαρία

Θανόπουλος Απόστολος

Θεοφιλόπουλος Φραγκίσκος

Κούση Θεοφίλη

Ματσούκα Φαίδρα

Μπαλανίκα Μαρίνα

Ρέλλια Παναγιώτα

Σμυρλή Αννα

Σοφιανίδου Ιωάννα

 

 ΟΜΙΛΗΤΕΣΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ

Hayes Timοthy, Anaesthetic Consultant at University Hospital, South Manchester, United Kingdom

Αναστασιάδης Κυριάκος, Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής ΑΠΘ, Διευθυντής Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

‘Αντζακα Χριστίνα, Διευθύντρια, Αναισθησιολογικός Τομέας, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Αντωνίου Θεοφανή, Συντονίστρια Διευθύντρια, Αναισθησιολογικός Τομέας, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Αργυριάδου Ελένη, Επίκουρος Καθηγήτρια, Κλινική Αναισθησιολογίας & Εντατικής Θεραπείας, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Αστέρη Θεοδώρα, Συντονίστρια Διευθύντρια, Καρδιοαναισθησιολογικό Τμήμα, Γ. Ν. Θ. «Παπανικολάου»

Βασίλη Μαρία, Διευθύντρια, Αναισθησιολογικός Τομέας, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Θανόπουλος Απόστολος, Αναπληρωτής Διευθυντής, Αναισθησιολογικός Τομέας, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Θεοφιλόπουλος Φραγκίσκος, Επιμελητής Α΄, Αναισθησιολογικός Τομέας, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Κογεράκης Νεκτάριος, Επιμελητής Α΄, Γ΄ Καρδιοχειρουργικό Τμήμα, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Κούση Θεοφίλη, Αναπληρώτρια Διευθύντρια, Αναισθησιολογικός Τομέας, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Κωστελίδου Θεοδώρα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια, Μονάδα Αιμοδοσίας/Κλινικής Αιματολογίας/Πήξης – Αιμόστασης, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Ματιάτου Στάμω, Διευθύντρια ΕΣΥ, Β’ Κλινική Αναισθησιολογίας, ΠΓΝ «Αττικόν»

Ματσούκα Φαίδρα, Επιμελήτρια Α΄, Αναισθησιολογικός Τομέας, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Μπαλανίκα Μαρίνα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια, Αναισθησιολογικός Τομέας, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Πατρής Κωνσταντίνος, Αναισθησιολόγος, Νοσοκομεία «Υγεία» – «Μητέρα»

Περρέας Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Διευθυντής,

Α’ Καρδιοχειρουργικό Τμήμα, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Πέτρου Αναστάσιος, Επίκουρος Καθηγητής Αναισθησιολογίας, , Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Ρέλλια Παναγιώτα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια, Αναισθησιολογικός Τομέας, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Σμυρλή Αννα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια, Αναισθησιολογικός Τομέας, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Σταυρίδης Γεώργιος, Συντονιστής Διευθυντής, Καρδιοχειρουργικός Τομέας, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Στάχτος Γεώργιος, Αναισθησιολόγος, Νοσοκομείο Metropolitan

Σωτηρίου Κωνσταντίνα, Επιμελήτρια Α’, Αναισθησιολογικό Τμήμα, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»

Χοπτήρης Στέφανος, Τεχνικός Εξωσωματικής Κυκλοφορίας, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Αναισθησιολογική Ημερίδα ΩΚΚ _ Πρόσκληση 

ΑΦΙΣΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Αναισθησιολογική Ημερίδα ΩΚΚ _Αφίσα

error: Content is protected !!