Επιστροφή στην αρχική σελίδα.
 
Διάρθρωση Nοσηλευτικής Υπηρεσίας
Φιλοσοφία Οργάνωσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Α΄ Νοσηλευτικός Τομέας
Β΄ Νοσηλευτικός Τομέας
Γραφείο Ελέγχου Λοιμώξεων
Γραφείο Συντονισμού Μεταμοσχεύσεων

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση, της οποίας προΐσταται Διευθυντής.

Διευθύντρια:Ιωάννα Βουτουφιανάκη
Υποδιευθύντρια Πρώτου Νοσηλευτικού Τομέα:Παναγιώτα Μαγαλιού
Υποδιευθύντρια Δεύτερου Νοσηλευτικού Τομέα:Ευαγγελία Παπαδοπούλου

Διάρθρωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία διαρθρώνεται σε δύο τομείς, ως εξής:

Στον Πρώτο Νοσηλευτικό Τομέα υπάγονται τα παρακάτω:

 • Καρδιοχειρουργικός Τομέας (κλίνες).
 • Καρδιολογικός Τομέας (κλίνες).
 • Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
 • Εξωτερικά Ιατρεία.
 • Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Στο Δεύτερο Νοσηλευτικό Τομέα υπάγονται τα παρακάτω:

 • Χειρουργεία
 • Αναισθησιολογικός Τομέας
 • Εργαστήρια
 • Αιμοδοσία
 • Κεντρική Αποστείρωση
 • Γραφείο Ελέγχου Λοιμώξεων

Αρχές Λειτουργίας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

 • Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της Νοσηλευτικής Επιστήμης και το κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας.
 • Η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και της έρευνας στον τομέα αυτό.
 • Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου, όπως καθορίζονται από τις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή.
 • Η συνεργασία με τις άλλες Υπηρεσίες του Νοσοκομείου.

Στόχοι της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

 • Διασφάλιση Ποιότητας στη Φροντίδα των ασθενών
 • Ικανοποίηση Ασθενών
 • Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση Νοσηλευτών
 • Ικανοποίηση Προσωπικού Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Η καθημερινή παροχή υπηρεσιών Υγείας υψηλής ποιότητας διασφαλίζεται με την τυποποίηση του τρόπου παροχής Νοσοκομειακής φροντίδας μέσω διαδικασιών και πρωτοκόλλων τα οποία βασίσθηκαν στα σύγχρονα δεδομένα της νοσηλευτικής επιστήμης και αξιολογούνται συνεχώς ως προς την αποτελεσματικότητα τους.

Για τη λειτουργία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, καθιερώθηκαν νέοι νοσηλευτικοί ρόλοι - θεσμοί όπως του νοσηλευτή επικοινωνίας, του κλινικού νοσηλευτή, του συνδέσμου ελέγχου νοσοκομειακών λοιμώξεων και του συντονιστή μεταμοσχεύσεων.

Αποτελεσματικός είναι ο ρόλος του Γραφείου Εκπαίδευσης με τα προγράμματα προσανατολισμού νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, ταχύρυθμα προγράμματα για την επίλυση προβλημάτων ή εφαρμογής καινοτόμων παρεμβάσεων και τα ετήσια προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Στην όλη δομή καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας είναι η στήριξη όλων των δραστηριοτήτων από το Νοσοκομειακό Πληροφορικό Σύστημα.

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία συνεργάζεται με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, για την εκπαίδευση φοιτητών και μεταπτυχιακών φοιτητών Νοσηλευτικής στην καρδιολογική - καρδιοχειρουργική Νοσηλευτική, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκπαίδευσή τους σε ένα προηγμένο και οργανωμένο περιβάλλον, το οποίο θα ανοίξει νέους ορίζοντες στο επιστημονικό και επαγγελματικό μέλλον των αυριανών νοσηλευτών. Επίσης, δέχεται Νοσηλευτές από όλα τα Νοσοκομεία της χώρας, προκειμένου να εκπαιδευθούν σε εξειδικευμένες Νοσηλευτικές παρεμβάσεις ή στη λειτουργία ειδικών Τμημάτων.

 
 Εκτύπωση σελίδας   Aρχική σελίδα
 
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Λεωφ. Συγγρού 356, 176 74 Καλλιθέα
τηλεφωνικό κέντρο 210 94 93 000