Αναισθησιολογικό Τμήμα

Το Αναισθησιολογικό Τμήμα οργανώθηκε και λειτουργεί στηριζόμενο σε πρωτόκολλα Νοσηλευτικής φροντίδας κανονισμούς, διαδικασίες όπου καθορίζονται οι απαραίτητες συνθήκες για την ασφάλεια του ασθενή κατά τη διάρκεια της προεγχειρητικής προετοιμασίας, της χορήγησης γενικής αναισθησίας καθώς και της αντιμετώπισης των πιθανών επιπλοκών.

Η στελέχωση του Αναισθησιολογικού Τμήματος ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα με αναλογία 1 Νοσηλευτή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ και ΤΕ ανά χειρουργική αίθουσα.