Αιμοδοσία

Η Αιμοδοσία εφαρμόζει τους βασικούς κανόνες Αιμοδοσίας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, προσαρμοσμένους στο Σύστημα Ποιότητας του Νοσοκομείου.

Το Κέντρο Αναφοράς της Αιμοδοσίας του ΩΚΚ είναι το Κέντρο Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Νικαίας «Άγιος Παντελεήμων».

Την επιστημονική ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος έχει ο Διευθυντής της Μονάδας Αιμοδοσίας/Κλινικής Αιματολογίας/Πήξης Αιμόστασης. Εκτός από το ιατρικό προσωπικό, η Αιμοδοσία στελεχώνεται από Νοσηλευτές και Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων.

Το Τμήμα λειτουργεί όλο το 24ωρο και στόχος του είναι η άριστη παροχή πληροφοριών, που βοηθούν την κλινική αντιμετώπιση των ασθενών και η ασφαλής παροχή αίματος και παραγώγων αυτού προς τους ασθενείς του ΩΚΚ.