Επιστροφή στην αρχική σελίδα.
 
Αιμοδοσία
Αντίγραφα ιατρικού φακέλου
Διαδικασία Εισαγωγής
Διαδικασία Εξιτηρίου
Διατροφή αρρώστων
Δικαιώματα των αρρώστων
Είδη ένδυσης - Τιμαλφή - Κλοπή
Επισκεπτήριο
Ερωτηματολόγιο - Παράπονα
Κάπνισμα
Κυλικείο - Εστιατόριο
Μέτρα ασφάλειας
Ναός
Νοσηλεία παιδιών
Νοσηλευτική κάλυψη
Νοσήλια και πληρωμές
Παιδικά παιχνίδια
Πρόσβαση στο ΩΚΚ
Σύμβουλοι Γιατροί
Συνάντηση Γιατρού-Αρρώστου
Τράπεζα
Υπηρεσία Στάθμευσης
Φάρμακα
Χρήση Πιστωτικών Καρτών
Χρήση τηλεφώνου, τηλεόρασης, ραδιοφώνου,     κλιματισμός
Ψυχολογική υποστήριξη

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΩΚΚ έχει ορίσει Εξωτερικούς Συμβούλους Ιατρούς από Πανεπιστημιακές Κλινικές με ειδικότητες μη καρδιοχειρουργικές-μη καρδιολογικές. Ο θεράπων ιατρός διαπιστώνει την ανάγκη εξέτασης του ασθενή από Σύμβουλο Ιατρό, όταν θεωρηθεί απαραίτητο για την πορεία της ασθένειας του και της νοσηλείας του.

Η αμοιβή των συμβούλων αυτών για την πρώτη ώρα παραμονής τους στον ασθενή είναι €100 και για κάθε επόμενη ώρα €50. Οι ασθενείς καταβάλλουν εξ΄ιδίων το ποσό που θα προκύψει στο ΩΚΚ για αμοιβή συμβούλου ιατρού, το αργότερο μέχρι την έξοδό τους από το Νοσοκομείο.

Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η διενέργεια μη καρδιολογικής ή καρδιοχειρουργικής επέμβασης σε νοσηλευόμενο ασθενή από Σύμβουλο Ιατρό, το κόστος της επέμβασης αυτής επιβαρύνει τον ασθενή. Η ενημέρωση για το κόστος και τον τρόπο εξόφλησης γίνεται από το Λογιστήριο Ασθενών.

 
 Εκτύπωση σελίδας   Aρχική σελίδα
 
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Λεωφ. Συγγρού 356, 176 74 Καλλιθέα
τηλεφωνικό κέντρο 210 94 93 000