Επιστροφή στην αρχική σελίδα.
 
Αιμοδοσία
Αντίγραφα ιατρικού φακέλου
Διαδικασία Εισαγωγής
Διαδικασία Εξιτηρίου
Διατροφή αρρώστων
Δικαιώματα των αρρώστων
Είδη ένδυσης - Τιμαλφή - Κλοπή
Επισκεπτήριο
Ερωτηματολόγιο - Παράπονα
Κάπνισμα
Κυλικείο - Εστιατόριο
Μέτρα ασφάλειας
Ναός
Νοσηλεία παιδιών
Νοσηλευτική κάλυψη
Νοσήλια και πληρωμές
Παιδικά παιχνίδια
Πρόσβαση στο ΩΚΚ
Σύμβουλοι Γιατροί
Συνάντηση Γιατρού-Αρρώστου
Τράπεζα
Υπηρεσία Στάθμευσης
Φάρμακα
Χρήση Πιστωτικών Καρτών
Χρήση τηλεφώνου, τηλεόρασης, ραδιοφώνου,     κλιματισμός
Ψυχολογική υποστήριξη

Η εισαγωγή στο ΩΚΚ, προγραμματισμένη ή έκτακτη, ξεκινά από το Γραφείο Κίνησης Ασθενών (ΓΚΑ). Ο ασθενής ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο θα δώσει τα στοιχεία της ταυτότητας και θα δηλώσει τον Ασφαλιστικό Φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό) για την κάλυψη του Ασθενή κατά την παραμονή του στο Νοσοκομείο. Το ΓΚΑ θα φροντίσει για την εισαγωγή στην κατάλληλη νοσηλευτική μονάδα, σε συνεργασία με τους γιατρούς.

 

 
 Εκτύπωση σελίδας   Aρχική σελίδα
 
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Λεωφ. Συγγρού 356, 176 74 Καλλιθέα
τηλεφωνικό κέντρο 210 94 93 000