Βασιλική Βαρτελά

Επιμελήτρια Α'

  • Τηλέφωνο Γραφείου Ιατρού: 210 94 93 869
  • Τηλέφωνο Γραμματείας: 210 94 93 000

Τίτλοι

Σπουδές – Προϋπηρεσία

Μέλος σε Ιατρικούς Συλλόγους και Εταιρείες

Τομείς Ενδιαφέροντος