Θεοδώρα Κωστελίδου

Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Τίτλοι

Σπουδές – Προϋπηρεσία

Μέλος σε Ιατρικούς Συλλόγους και Εταιρείες

Τομείς Ενδιαφέροντος