Σωτηρία Αποστολοπούλου

Αναπληρώτρια Διευθύντρια

  • Τηλέφωνο Γραφείου Ιατρού: 210 94 93 880
  • Τηλέφωνο Γραμματείας: 210 94 93 865

Τίτλοι

Σπουδές – Προϋπηρεσία

Μέλος σε Ιατρικούς Συλλόγους και Εταιρείες

Τομείς Ενδιαφέροντος