Κατερίνα Μαραθιά

Διευθύντρια

 • Τηλέφωνο Γραφείου Ιατρού: 210 94 93 230
 • Τηλέφωνο Γραμματείας: 210 94 93 255 & 205
 • marathia@ocsc.gr

Τίτλοι

 • Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών (1995)
 • Τίτλος Ειδικότητας στην Εσωτερική Παθολογία, Η.Π.Α. (1989)
 • Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης στην Πνευμονολογία και Εντατική Θεραπεία, Η.Π.Α. (1991)
 • Μόνιμη Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος στις Η.Π.Α. (F.L.E.X.) (1987)
 • Τίτλος Ειδικότητας στην Πνευμονολογία–Φυματιολογία στην Ελλάδα (1992)
 • Εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία στην Ελλάδα (1998)
 • Πιστοποιητικό Εσωτερικού Επιθεωρητού Συστημάτων Ποιότητας (2002)
 • Δίπλωμα Quality System Manager (2004)
 • Εκπαιδεύτρια Βασικής και Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής, ERC (2008)

Σπουδές – Προϋπηρεσία

 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών (1984)
 • Ειδικότητα στην Εσωτερική Παθολογία, Μασαχουσέτη, Η.Π.Α (1985-1988)
 • Ειδικότητα στην Πνευμονολογία και Εντατική Θεραπεία, Γενικό Νοσοκομείο Μασαχουσέτης, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Harvard, ΗΠΑ (1988 – 1991)
 • Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (1993 μέχρι σήμερα)

Μέλος σε Επιστημονικούς Συλλόγους – Εταιρείες

 • Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας
 • Eλληνική Πνευμονολογική Εταιρεία
 • European Society of Intensive Care Medicine
 • European Resuscitation Council

Τομείς Ενδιαφέροντος

 • Μετεγχειρητική φροντίδα καρδιοχειρουργικών ασθενών
 • Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση
 • Πνευμονική υπέρταση
 • Διακοπή καπνίσματος
 • Συστήματα Ποιότητας
 • Ρόλος του συστήματος ρενίνης – αγγειοτασίνης στην ερυθροποίηση
 • Ρόλος αντιοξειδωτικών παραγόντων στην ιστική βλάβη μετά από επαναιμάτωση