Γεώργιος Τ. Καρατασάκης

Αναπληρωτής Διευθυντής

Τίτλοι

 • Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
 • Fellow of the European Society of Cardiology
 • Chairman: Lab Accreditation committee, European Association of Cardiovascular Imaging

Σπουδές – Προϋπηρεσία

 • Πτυχίο Ιατρικής: Πανεπιστήμιο Αθηνών (1980)
 • Ιατρική ειδικότητα: Καρδιολογία (1985)
 • Διδακτορική διατριβή: Πανεπιστήμιο Αθηνών (2003)
 • Ειδικευόμενος, Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης (Ιούνιος 1980 – Ιούνιος 1981)
 • Ειδικευόμενος, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (Ιούνιος 1981 – Ιούνιος 1982)
 • Ειδικευόμενος, 4o Νοσοκομείο ΙΚΑ Αθηνών (Δεκέμβριος 1982 – Φεβρουάριος 1985)
 • Υπερηχοκαρδιογραφικό εργαστήριο Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» (Δεκέμβριος 1983 – Απρίλιος 1984)
 • Αιμοδυναμικό Εργαστήριο Νοσοκομείου «ΝΙΜΤΣ» (Απρίλιος 1984 – Οκτώβριος 1984)
 • Καρδιοχειρουργική Κλινική Νοσοκομείου «Ιπποκράτειο» (Οκτώβριος 1984 – Ιανουάριος 1985)
 • Καρδιολόγος, 4o Νοσοκομείο ΙΚΑ Αθηνών (Ιούλιος 1985 – Μάϊος 1986)
 • Research fellow, Clinical assistant, Honorary Registrar, Hammersmith Hospital, Royal Postgraduate Medical School, Imperial College, University of London, Dept. of Clinical Cardiology (Ιούνιος 1986 – Ιανουάριος 1988)
 • Καρδιολόγος, Eπιμελητής Β΄,Tζάνειο Κρατικό Νοσοκομείο Πειραιώς (Ιανουάριος 1988 – Ιούλιος 1993)
 • Επιμελητής Α΄, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (Ιούλιος 1993 – Ιούλιος 2004)
 • Αναπληρωτής Διευθυντής, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (Ιούλιος 2004 – έως σήμερα)

Mέλος σε Ιατρικούς Συλλόγους και Επιστημονικές Εταιρείες

 • Μέλος: Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (1980 – 2016)
 • Μέλος: Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ) (1985 – 2016)
 • Member: British Medical Association (1986 – 1989)
 • Μέλος: Ομάδα Εργασίας Υπερήχων ΕΚΕ (1988 – 2016)
 • Member: European Cardiac Society (1988 – 2016)
 • Member: Working Group on Echocardiography ESC (1993 – 2008)
 • Member: Εuropean Association of Echocardiography (2008 – 2016)
 • Scientific Committee ESC
 • Πρόεδρος Ομάδος Εργασίας Υπερηχοκαρδιογραφίας ΕΚΕ (1993 – 1995)
 • Μέλος Δ.Σ. ΕΚΕ (2000 – 2007)
 • Ταμίας ΕΚΕ (2007 – 2008)
 • Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής ΩΚΚ (2002-2004)
 • Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών (2003) (Βαθμός: Αριστα)
 • Fellow ESC (2001-2016)
 • Co-opted member Education committee and Scientific program committee 2006-2008 of the European Association of Echocardiography
 • Elected (14/11/08) board member of the European Association of Echocardiography for the term (2009-2011)
 • Member: National societies committee and Education committee of the European Association of Echocardiography for the term (2008-2010)
 • Member: European communities committee of the European Association of Echocardiography for the terms (2012-2014, 2014-2016)
 • Local Host of EUROECHO 2012
 • Reviewer of international scientific journals: Am J Cardiol, Eur Heart J, Eur Heart J CVI
 • Chairman: Lab Accreditation Committee of the European Association of Cardiovascular Imaging

Τομείς ενδιαφέροντος

 • Valvular heart disease-non invasive assessment – Βαλβιδοπάθειες – μη επεμβατική αξιολόγηση
 • Intraoperative monitoring – Διεγχειρητική παρακολούθηση
 • Transesophageal ultrasound – Διοισοφάγειο υπέρηχο
 • Cardiomyopathies – prognostic implications – Καρδιομυοπάθειες – Επιπλοκές πρόγνωσης
 • Coronary artery disease echocardiographic assessment – Ηχοκαρδιογραφική εκτίμηση της στεφανιαίας νόσου
 • Medical education – Ιατρική εκπαίδευση