Γεώργιος Αθανασόπουλος

Διευθυντής

  • Τηλέφωνο Γραφείου Ιατρού: 210 94 93 351
  • Τηλέφωνο Γραμματείας: 210 94 93 165

Τίτλοι

 

Σπουδές–Προϋπηρεσία

 

Μέλος σε Ιατρικούς Συλλόγους – Εταιρείες

 

Τομείς ενδιαφέροντος