Εμμανουήλ Παπαδάκης

Επιμελητής Α'

Τίτλοι

 • MD: (1985).
 • FETCS: European Board of Thoracic and Cardiovascular Surgeons (2000).
 • FACS :American College of Surgeons, No: 03066419 (2001).
 • PhD: Διδακτορική Διατριβή. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών (1989 – 1992).

Σπουδές – Προϋπηρεσία

 • Ιατρική Σχολή: Πανεπιστήμιο Αθηνών – Θεσσαλονίκης (1985).
 • Καρδιοχειρουργική Ειδικότητα (1985-1992).
 • Επιμελητής Α΄, Γ΄ Καρδιοχειρουργικό Τμήμα, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (1993 – 2012).
 • Consultant (Hon.) locum Cardiac Surgeon, University of Cardiff, U.K (Feb 2009 – 2010
 • Επιμελητής Α΄, Γ’ Τμήμα Επίκτητων Καρδιοπαθειών, Χειρουργικής Θώρακα και Μονάδας Υβριδικών Τεχνικών. Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (2012 – σήμερα)

Μετεκπαίδευση

 • European Academy for Cardiothoracic Surgery:
  Ετήσιες εκπαιδευτικές συναντήσεις (1999 – σήμερα)
 • Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία: Εκπαιδευτής (1999 – σήμερα)
 • Consultant (Hon.) locum Cardiac Surgeon,
  University of Cardiff, U.K (Feb 2009 – 2010)
 • N.Y. University School of Medicine,
  Department of Cardiothoracic Surgery, USA (Μάϊος 2012)
 • Advance Trauma Life Support (A.T.L.S): Instructor. Id. No: 5430042015

Μέλος σε Ιατρικούς Συλλόγους- Εταιρείες

 • Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (1985 – σήμερα)
 • British General Medical Council (1987 – σήμερα)
 • Ελληνική Εταιρεία Θώρακος, Καρδιάς, Αγγείων (1989 – σήμερα)
 • Ελληνική Εταιρεία Παθήσεων Οισοφάγου (Ιδρυτικό Μέλος) (1991 – σήμερα)
 • Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικών Λοιμώξεων (1992 – σήμερα)
 • Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία (1993 – σήμερα)
 • International Society for Diseases, of the Esophagus (No 223) (1995 – σήμερα)
 • International Surgery Society (ISS), (Νο 951624, GR.53) (1995 – σήμερα)
 • European Association, for Cardio- Thoracic Surgery (E.A.C.T.S). (Νο 1724) (1995 – σήμερα)
 • Society of Thoracic Surgeons (S.T.S) (No : 112736) (1999 – σήμερα)
 • Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας. Μέλος Δ.Σ. (1999 – σήμερα)
 • American College of Surgeons, No: 03066419 (2001 – σήμερα)
 • Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (2004 – σήμερα)
 • European Society of Cardiology (No 223164, 2005 – σήμερα)
 • Συντακτική Επιτροπή περιοδικού «Ελληνική Χειρουργική» Μέλος Δ.Σ. (2002- σήμερα)
 • American College of Surgeons (Ελληνικό τμήμα) Μέλος Δ.Σ. (2009 – σήμερα)
 • A.T.L.S., Instructor Board (2015-σήμερα)

Τομείς ενδιαφέροντος

 • Χειρουργική της Στεφανιαίας νόσου του Μυοκαρδίου.
 • Χειρουργική της Βαλβιδικής νόσου του Μυοκαρδίου.
 • Χειρουργική της Ανευρυσματικής νόσου της Θωρακικής Αορτής.
 • Μοριακή έρευνα στη διεγχειρητική προστασία του μυοκαρδίου.
 • Οργάνωση Επιστημονικών συναντήσεων στην Καρδιοχειρουργική.
 • Εκπαίδευση στη Χειρουργική-Καρδιοχειρουργική.
 • Εκπαίδευση στην αντιμετώπιση τραύματος (A.T.L.S.)