ΠΑΠΑΘΕΟΥ-1145 - 345-380

Δέσποινα Τάση-Παπαθέου

Δέσποινα Τάση-Παπαθέου

Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Τίτλοι

  • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1983)
  • Πτυχίο Υγιεινολόγου Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (1987)
  • Ιατρική Ειδικότητα Βιοπαθολογίας

Σπουδές – Προϋπηρεσία

  • Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  • Ειδικότητα Βιοπαθολογίας ΓΠΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ και Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χανίων (1988-1992)
  • Επιμελήτρια Κεντρικών Εργαστηρίων ΩΚΚ ( 1993 έως και σήμερα)

Μέλος σε Ιατρικούς Συλλόγους και Εταιρείες

  • Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία

Τομείς Ενδιαφέροντος

  • Μικροβιακές λοιμώξεις