Αθανάσιος Θεοδωράκος

Αναπληρωτής Διευθυντής

 • Τηλέφωνο Γραφείου Ιατρού: 210 94 93 153
 • Τηλέφωνο Γραμματείας: 210 94 93 942
 • theodorakos@ocsc.gr

Τίτλοι

 • Πτυχίο Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών 1986, MD
 • Απόκτηση Ειδικότητας Πυρηνικής Ιατρικής 1993

Σπουδές- Προϋπηρεσία

 • Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (1986)
 • Ειδικότητα Παθολογίας Ά Παθολογική Κλινική Θεραπευτηρίου Πεντέλης (1988)
 • Ειδικότητα Πυρηνικής Ιατρικής Νοσοκομείο Αλεξάνδρα (1989 – 1993)
 • Καρδιολογικό κέντρο Αθηνών (1993 – 1998)
 • Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (1998-σήμερα)

Μέλος σε Ιατρικούς Συλλόγους

 • Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής και Μοριακής Απεικόνισης

Τομείς Ενδιαφέροντος

 • Πυρηνική Καρδιολογία