Επιστροφή στην αρχική σελίδα.
 
Από 15/7/1993 έως και 31/12/2006
Από 1/1/1996 έως και 31/12/1996
Από 1/1/1997 έως και 31/12/1997
Από 1/1/1998 έως και 31/12/1998
Από 1/1/1999 έως και 31/12/1999
Από 1/1/2000 έως και 31/12/2000
Από 1/1/2001 έως και 31/12/2001
Από 1/1/2002 έως και 31/12/2002
Από 1/1/2003 έως και 31/12/2003
Από 1/1/2004 έως και 31/12/2004
Από 1/1/2005 έως και 31/12/2005
Από 1/1/2006 έως και 31/12/2006

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΩΚΚ
ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 ΕΩΣ ΚΑΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003

   
   
1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ  
  Επισκέψεις ασθενών στα Εξωτερικά Ιατρεία 33.730
  Οι παραπάνω επισκέψεις αντιστοιχούν σε αριθμό ασθενών 23.661
   
2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ  
  Νοσηλείες (εισαγωγές) καρδιοχειρουργικών ασθενών 1.768
  Νοσηλείες (εισαγωγές) καρδιολογικών ασθενών 5.796
  ΣΥΝΟΛΟ 7.564
   
3. ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ  
  Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις 1.768
   
4. ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ  
  Μεταμοσχεύσεις καρδιάς 5
  Εμφύτευση συστημάτων υποστήριξης μακράς διαρκείας αριστερής κοιλίας - LVAD 2
   
5. ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  
  Στεφανιογραφίες 3.541
  Αγγειοπλαστικές 205
  Αγγειοπλαστικές με τοποθέτηση STENT 1.399
  Βαλβιδοπλαστικές (πνευμονικής - μιτροειδούς) 45
  Λοιπά (καθετηριασμοί, βιοψίες, αγγειογραφίες, αορτογραφίες, 1.339
  ΣΥΝΟΛΟ 6.527
  Οι παραπάνω πράξεις αντιστοιχούν σε αριθμό ασθενών (περιστατικά) 4.004
   
   
6. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ  
   Ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες 332
  Ablation 231
  Απινιδωτές (εμφύτευση ή αντικατάσταση) 128
  Βηματοδότες (εμφύτευση, αντικατάσταση, αφαίρεση, επανατοποθέτηση ηλεκτροδίων, πρόσκαιρη βηματοδότηση) 435
  Λοιπά 253
  ΣΥΝΟΛΟ 1.379
  Οι παραπάνω πράξεις αντιστοιχούν σε αριθμό ασθενών (περιστατικά) 860
   
7. ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ  
  Συνολικές Ημέρες Νοσηλείας 46.355
  Πληρότητα 71,4%
   
8. ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ημέρες) Ενήλικες Παιδιά
  Καρδιολογικά περιστατικά 2,2 5,0
  Καρδιοχειρουργικά περιστατικά (χωρίς παρατάσεις) 7,3 7,8
  Καρδιοχειρουργικά περιστατικά (με παρατάσεις) 16,7 18,8
     
9. ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ  
  Καρδιολογικά περιστατικά 0,43%
  Καρδιοχειρουργικά περιστατικά 2,77%
  Σύνολο ΩΚΚ 0,98%
   
 
 Εκτύπωση σελίδας   Aρχική σελίδα
 
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Λεωφ. Συγγρού 356, 176 74 Καλλιθέα
τηλεφωνικό κέντρο 210 94 93 000