Επιστροφή στην αρχική σελίδα.
 
Από 15/7/1993 έως και 31/12/2006
Από 1/1/1996 έως και 31/12/1996
Από 1/1/1997 έως και 31/12/1997
Από 1/1/1998 έως και 31/12/1998
Από 1/1/1999 έως και 31/12/1999
Από 1/1/2000 έως και 31/12/2000
Από 1/1/2001 έως και 31/12/2001
Από 1/1/2002 έως και 31/12/2002
Από 1/1/2003 έως και 31/12/2003
Από 1/1/2004 έως και 31/12/2004
Από 1/1/2005 έως και 31/12/2005
Από 1/1/2006 έως και 31/12/2006

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΩΚΚ
ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1999 ΕΩΣ ΚΑΙ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1999

  ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΙΔΙΑ
     
1. ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 61.489 3.540
     
2. ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΘΗΚΑΝ 6.082 720
   2.1 Καρδιολογικά περιστατικά (επεμβατικής καρδιολογίας, κ.λπ.) 4.332 535
   2.2 Καρδιοχειρουργικά περιστατικά 1.750 185
     
3. ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ημέρες)    
   3.1 Καρδιολογικά περιστατικά 2,8 4,9
   3.2 Καρδιοχειρουργικά περιστατικά (με παρατάσεις) 11,3 20,5
   3.3 Καρδιοχειρουργικά περιστατικά (χωρίς παρατάσεις) 7,4 9,1
     
4. ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ    
   4.1 Καρδιολογικά περιστατικά    
   4.2 Καρδιοχειρουργικά περιστατικά 0,6 % 1,3 %
  2,3 % 3,8 %
5. ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ    
   5.1 Καρδιολογικά περιστατικά 9.918 2.155
   5.2 Καρδιοχειρουργικά περιστατικά 16.140 1.706
 
 Εκτύπωση σελίδας   Aρχική σελίδα
 
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Λεωφ. Συγγρού 356, 176 74 Καλλιθέα
τηλεφωνικό κέντρο 210 94 93 000