Επιστροφή στην αρχική σελίδα.
 
Από 15/7/1993 έως και 31/12/2006
Από 1/1/1996 έως και 31/12/1996
Από 1/1/1997 έως και 31/12/1997
Από 1/1/1998 έως και 31/12/1998
Από 1/1/1999 έως και 31/12/1999
Από 1/1/2000 έως και 31/12/2000
Από 1/1/2001 έως και 31/12/2001
Από 1/1/2002 έως και 31/12/2002
Από 1/1/2003 έως και 31/12/2003
Από 1/1/2004 έως και 31/12/2004
Από 1/1/2005 έως και 31/12/2005
Από 1/1/2006 έως και 31/12/2006

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΩΚΚ
ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΕΩΣ ΚΑΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997

  ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΙΔΙΑ
     
1. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
47.873 1.806
   Ιδιώτες 42.702  
   Ταμειακοί ασθενείς 6.977  
     
2. ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΘΗΚΑΝ 5.493 370
   2.1 Καρδιολογικά περιστατικά (επεμβατικής καρδιολογίας, κ.λπ.) 3.977 298
     Ιδιώτες 235  
     Ταμειακοί ασθενείς 4.040  
   2.2 Καρδιοχειρουργικά περιστατικά 1.516 72
     Ιδιώτες 125  
     Ταμεία 1.463  
     
3. ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ημέρες)    
   3.1 Καρδιολογικά περιστατικά 3,0 2,9
   3.2 Καρδιοχειρουργικά περιστατικά 8,5 9,4
   3.3 Καρδιοχειρουργικά περιστατικά (χωρίς παρατάσεις) 8,5 7,2
     
4. ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ    
   4.1 Καρδιολογικά περιστατικά 0,7% 0,3%
   4.2 Καρδιοχειρουργικά περιστατικά    
     εντός 30 ημερών 2,6% 0,0%
     εντός 3 μηνών 2,6% 0,0%
     πέραν των 3 μηνών 2,7% 0,0%
     
5. ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ    
   5.1 Καρδιολογικά περιστατικά 12.487 885
   5.2 Καρδιοχειρουργικά περιστατικά 13.797 704
 
 Εκτύπωση σελίδας   Aρχική σελίδα
 
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Λεωφ. Συγγρού 356, 176 74 Καλλιθέα
τηλεφωνικό κέντρο 210 94 93 000