Επιστροφή στην αρχική σελίδα.
 
Διάρθρωση Ιατρικής Υπηρεσίας
Καρδιοχειρουργικός Τομέας
Καρδιολογικός Τομέας
Αναισθησιολογικός Τομέας
Eργαστηριακός Τομέας
Εξωτερικά Ιατρεία
Βιογραφικά Ιατρών

Η Ιατρική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση, η οποία διαρθρώνεται σε τέσσερις Τομείς:

 • Καρδιοχειρουργικό
 • Καρδιολογικό
 • Εργαστηριακό
 • Αναισθησιολογικό

Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας:Ανδρέας Καραμπίνης
Συντονιστής Διευθυντής Καρδιοχειρουργικού Τομέα:Γιώργος Σταυρίδης
Συντονιστής Διευθυντής Καρδιοχειρουργικού Τομέα - Μονάδες Εντατικής Θεραπείας: Ανδρέας Καραμπίνης
Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικού Τομέα:Βασίλειος Βούδρης
Συντονίστρια Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τομέα:Σταυρούλα Λακουμέντα
Συντονιστής Διευθυντής Εργαστηριακού Τομέα:Δημήτριος Ντεγιάννης

Στους Τομείς λειτουργούν Εξωτερικά Ιατρεία τακτικών και επειγόντων περιστατικών αντίστοιχων ειδικοτήτων με τις ειδικότητες των γιατρών που υπηρετούν.

Στην Ιατρική Υπηρεσία υπάγονται επίσης δύο Γραφεία: α. Γραφείο Επιστημόνων Υγείας, και β. Γραφείο Παραϊατρικών Επαγγελμάτων.

Τα γενικά καθήκοντα των μελών της Ιατρικής Υπηρεσίας είναι:

 • Η παροχή ιατρικής φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης και τέχνης.
 • Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών.
 • Η προαγωγή της εκπαίδευσης και της έρευνας
 • Η τήρηση των κανόνων της ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας, καθώς και των αρχών λειτουργίας του Κέντρου, όπως καθορίζονται από τη Νομοθεσία, τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και το πλαίσιο Λειτουργίας της Ιατρικής Υπηρεσίας.

Η Ιατρική Υπηρεσία στελεχώνεται με:

 • Τακτικό Ιατρικό Προσωπικό, που αποτελείται από ιατρούς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
 • Μετεκπαιδευόμενους Ιατρούς, που προσλαμβάνονται ως έκτακτο προσωπικό.
 • Ειδικευόμενους Ιατρούς, οι οποίοι διορίζονται από το Υπουργείο Υγείας.
 • Λοιπό προσωπικό 
 Εκτύπωση σελίδας   Aρχική σελίδα
 
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Λεωφ. Συγγρού 356, 176 74 Καλλιθέα
τηλεφωνικό κέντρο 210 94 93 000
Καρδιολογικός Τομέας Αναισθησιολογικός Τομέας Εργαστηριακός Τομέας Εξωτερικά Ιατρεία Καρδιοχειρουργικός Τομέας Βιογραφικά Ιατρών