Επιστροφή στην αρχική σελίδα.
 
Υποδιεύθυνση Διοικητικού
Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Υποδιεύθυνση Πληροφορικής

Οι κύριες αρμοδιότητες του Γραφείου Ιατρικών Αρχείων είναι οι ακόλουθες:


  • Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υλοποίηση βέλτιστων μεθόδων φυσικής και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και διαχείρισης του διαρκώς παραγόμενου Ιατρικού Αρχειακού Υλικού, το οποίο κατά προσέγγιση περιλαμβάνει: 280.000 Ιατρικούς Φακέλους, 250.000 Ακτινογραφίες, 50.000 Ταινίες Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου και 10.000 περίπου Ταινίες (VHS) του Τμήματος Υπερήχων.
  • Η τήρηση και ενημέρωση των Ιατρικών Φακέλων των ασθενών (νοσηλευθέντων, νοσηλευόμενων και εξωτερικών).
  • Η διανομή Ιατρικών Φακέλων ασθενών σε τμήματα του ΩΚΚ στα οποία είναι προγραμματισμένη η νοσηλεία ή επίσκεψή τους.
  • Ο δανεισμός του Ιατρικού Αρχειακού Υλικού σε δικαιούμενα πρόσωπα του Κέντρου για ερευνητική ή άλλη χρήση.
  • Η χορήγηση αντιγράφων Εργαστηριακών Εξετάσεων και Ιατρικών Φακέλων στους νοσηλευθέντες ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
  • Η διαφύλαξη του απορρήτου των Ιατρικών Φακέλων.

 
 Εκτύπωση σελίδας   Aρχική σελίδα
 
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Λεωφ. Συγγρού 356, 176 74 Καλλιθέα
τηλεφωνικό κέντρο 210 94 93 000