Επιστροφή στην αρχική σελίδα.
 
Υποδιεύθυνση Διοικητικού
Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Υποδιεύθυνση Πληροφορικής
Σκοπός
Πληροφοριακή Υποδομή
Αποστολή και Αντικείμενο Εργασιών Υποδιεύθυνσης
Τμήμα Ιατρικών Αρχείων

Το Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας (ΓΔΠ) δημιουργήθηκε στα τέλη του 1993. Σκοπός του Γραφείου Διασφάλισης Ποιότητας είναι η μέτρηση δεικτών ποιότητας, οι οποίοι ελέγχονται βάσει προκαθαρισμένων κλινικών κριτηρίων, κόστους, παρεχόμενων υπηρεσιών και ασφάλειας. Διαφοροποιήσεις από την αναμενόμενη απόδοση συζητούνται με τη Διοίκηση και κοινοποιούνται στην Επιτροπή Ελέγχου Ποιότητας. Το Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας χρησιμοποιεί εκτενώς τις σημαντικές δυνατότητες του πληροφορικού συστήματος του ΩΚΚ για τη συλλογή στοιχείων και τη διενέργεια στατιστικών αναλύσεων.

Ολες οι δραστηριότητες του Γραφείου για τη Διασφάλιση της Ποιότητας υποκινούνται από την Επιτροπή Ποιότητας και εκτελούνται υπό την εποπτεία της. Οι συναντήσεις της Επιτροπής Ποιότητας είναι μηνιαίες και ακολουθούν συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το σχήμα αυτό ακολουθείται με σκοπό να εξασφαλιστεί η αντικειμενικότητα και περιεκτικότητα των δραστηριοτήτων ελέγχου και αξιολόγησης. Ενσωματώνοντας τις τεχνικές "ολικής ποιότητας" η Επιτροπή αντιμετωπίζει τα διαφορετικά προβλήματα ως ευκαιρίες για βελτίωση των διαδικασιών. Η βελτίωση μετράται χρησιμοποιώντας διεθνή πρότυπα και κριτήρια. Για κάθε κριτήριο υπάρχει κάποιο όριο απόδοσης. Συνεχής παρακολούθηση και έλεγχοι αξιολόγησης είναι τα μέσα, που καθορίζουν τα όρια απόδοσης για κάθε κριτήριο. Εάν η απόδοση παρουσιάζει μεγάλη απόκλιση από τα προκαθορισμένα όρια, τότε, συστήνεται η λήψη διορθωτικών μέτρων.

Η Ομάδα Εργασίας Θνητότητας/Επιπλοκών αναλύει και μελετά περιπτώσεις με απρόσμενα αποτελέσματα και/ή επιπλοκές, π.χ. θανάτους, λοιμώξεις, μακροχρόνια παραμονή στο Κέντρο, κλπ. Αυτή η αντικειμενική και επιστημονική προσέγγιση είναι ζωτικής σημασίας για το ιατρικό προσωπικό και για τους επαγγελματίες υγείας και στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων προς τους ασθενείς του Κέντρου υπηρεσιών.

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο έχει πιστοποιηθεί με το ISO 9001:2000 για το σύνολο των υπηρεσιών του από τον ΕΛΟΤ, την ελβετική SQS και το IQNET.

 Ο Καθηγητής Β. Γολεμάτης (αριστερά), Πρόεδρος Δ.Σ. Ω.Κ.Κ. και ο Ζ. Μαυρούκας, Δ/νων Σύμβουλος Ε.Λ.Ο.Τ. (δεξιά) κατά την τελετή παράδοσης των πιστοποιητικών.
 
 Εκτύπωση σελίδας   Aρχική σελίδα
 
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Λεωφ. Συγγρού 356, 176 74 Καλλιθέα
τηλεφωνικό κέντρο 210 94 93 000