Επιστροφή στην αρχική σελίδα.
 

ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ1. Τι είναι το Ωνάσειο;
Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ) είναι εξειδικευμένο νοσοκομείο για τις παθήσεις της καρδιάς που σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και εξοπλίστηκε με χρήματα που διέθεσε το Κοινωφελές Ιδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης. Μετά την αποπεράτωσή του, το ΩΚΚ δωρήθηκε στο Δημόσιο και, επομένως, ανήκει ιδιοκτησιακά στο Κράτος. Η δωρεά ολοκληρώθηκε στις 6 Οκτωβρίου 1992 με την παράδοσή του Κέντρου στο Ελληνικό Δημόσιο.

Σύμφωνα με τον Ιδρυτικό Νόμο (2012/92), το ΩΚΚ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, απολαμβάνει οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας και λειτουργεί βάσει των αρχών της ιδιωτικής οικονομίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Νόμου 2072/92, το ΩΚΚ δεν υπάγεται στο Δημόσιο Τομέα. Η εποπτεία και ο έλεγχος του Κέντρου ασκείται από τον Υπουργό Υγείας.


2. Από πού αντλεί οικονομικούς πόρους το ΩΚΚ;
Οι πόροι του ΩΚΚ, σύμφωνα με τον Ιδρυτικό Νόμο, προέρχονται από τα ημερήσια νοσήλια, τις ιατρικές πράξεις, τα κληροδοτήματα, τις δωρεές, τους τόκους και τυχόν έσοδα από συνέδρια, ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, έσοδα από εκμετάλλευση ή ενοίκια από κυλικείο, εστιατόριο, έσοδα από εκποίηση παλαιών μηχανημάτων, επίπλων, σκευών και κάθε είδους άχρηστου υλικού. Προέρχονται, επίσης, και από επιχορηγήσεις του Δημοσίου, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών.


3. Ποιες κατηγορίες αρρώστων νοσηλεύει το Ωνάσειο;
Το Ωνάσειο δημιουργήθηκε για να νοσηλεύει όλους τους καρδιοπαθείς, κάνοντας χρήση του Ασφαλιστικού τους Ταμείου.


4. Πώς επιμερίζονται οι ασθενείς στα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία;
Οι ασθενείς επιμερίζονται στα διάφορα ταμεία ως εξής:

Δημόσια ταμεία (ΕΟΠΠΥ) 98%
Ιδιωτικές εταιρείες ή Ιδιώτες 2%


5. Ποιο είναι το κόστος της εξέτασης από Ιατρό στα Εξωτερικά Ιατρεία;
Η εξέταση από ιατρό μαζί με το ηλεκτροκαρδιογράφημα στα πρωϊνά Εξωτερικά Ιατρεία κοστίζει €60. Η εξέταση στα απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία από Διευθυντή κοστίζει €100, από Υποδιευθυντή €90 και από Επιμελητή €80.


6. Τι δικαιούνται οι άρρωστοι που είναι ασφαλισμένοι στα δημόσια ταμεία;
Οι καρδιολογικοί άρρωστοι δικαιούνται να νοσηλευθούν στη θέση που καλύπτει ο ασφαλιστικός τους φορέας. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Ασφαλιστικός Φορέας Θέση νοσηλείας/δωμάτιο
ΕΟΠΠΥ ΒΒ (τετράκλινο)
Ταμείο Εθνικής Τράπεζας, Τράπεζα Ελλάδος, ΕΔΟΕΑΠ ΒΑ και Α (δίκλινο και μονόκλινο)


Πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση προκύπτει όταν ο ασφαλιστικός φορέας δεν καλύπτει ορισμένες από τις εξετάσεις στις οποίες πρόκειται να υποβληθούν οι ασθενείς (π.χ. τηλεμετρία, εξετάσεις ανοσολογικού, πακέτο εξετάσεων αιμοδοσίας, αξονική στεφανιογραφία, αξονικές αγγειογραφίες) ή προβλέπει συμμετοχή σε κάποιες πράξεις.

Οι καρδιοχειρουργικοί άρρωστοι δικαιούνται θέση νοσηλείας σε τετράκλινο δωμάτιο πλην ελαχίστων ταμείων που παρέχουν αναβαθμισμένες θέσεις όπως π.χ. ΤΥΠΕΤ, Τράπεζα της Ελλάδας, βάσει σχετικής διάταξης που αναφέρεται σε πακέτο νοσηλείας υποχρεωτικό για όλα τα ιδιωτικά νοσοκομεία της χώρας που έχουν σύμβαση με τα Δημόσια Ταμεία.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο θεράπων ιατρός διαπιστώνει την ανάγκη εξέτασης του ασθενή από εξωτερικό σύμβουλο ιατρό με ειδικότητα μη καρδιοχειρουργική - μη καρδιολογική, η αμοιβή του συμβούλου ιατρού επιβαρύνει τον ασθενή. Το κόστος της επίσκεψης ανέρχεται για την πρώτη ώρα σε €100 και για κάθε επόμενη ώρα €50. Η πρόβλεψη αυτή ισχύει για όλους τους ασθενείς.

To Λογιστήριο Ασθενών (τηλ. 210 94 93 139 - 140) βρίσκεται στη διάθεση των ασθενών για ενημέρωση τους σχετικά με την κάλυψη που τους προσφέρει ο Ασφαλιστικός Φορέας και για τυχόν οικονομική επιβάρυνση.


7. Ποιος είναι ο χρόνος αναμονής για εισαγωγή;
Ο χρόνος αναμονής εξαρτάται από το πόσο επείγουσα είναι η κάθε περίπτωση. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες περιστατικών: τα άμεσα, τα επείγοντα και τα χρόνια. Τα άμεσα εγχειρίζονται σε διάστημα λίγων ημερών ανάλογα με τη βαρύτητα της κατάστασης, τα επείγοντα σε διάστημα λίγων ημερών ή εβδομάδων ανάλογα και πάλι με τη βαρύτητα της κατάστασης και τα χρόνια ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των κλινών.


8. Έχει έλλειμμα το Ωνάσειο και αν ναι, γιατί;
Η ύπαρξη ελλείμματος οφείλεται α. στην καθήλωση των τιμολογίων που διέπουν τις συμβάσεις του Ωνασείου με τα Ασφαλιστικά Ταμεία στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής σε επίπεδα κάτω του κόστους και β. στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής όπως νοσηλεία οικονομικά αδυνάτων ασθενών.


9. Πώς καλύπτει το Ωνάσειο το έλλειμμά του;
Η κρατική επιχορήγηση καλύπτει μικρό μέρος του συνολικού ετήσιου κόστους λειτουργίας του Ω.Κ.Κ. Καθώς το ποσοστό ιδιωτών που νοσηλεύεται στο Ω.Κ.Κ. είναι ιδιαίτερα μικρό και οι συμβάσεις με τα Ασφαλιστικά Ταμεία υπολείπονται του πραγματικού κόστους, το Κέντρο κάθε χρόνο εμφανίζει ζημία.

 

 

 
 Εκτύπωση σελίδας   Aρχική σελίδα
 
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Λεωφ. Συγγρού 356, 176 74 Καλλιθέα
τηλεφωνικό κέντρο 210 94 93 000